dedicat artistelor vizuale cu abordări multidisciplinare (foto | video | sunet | text)

Termen limită de aplicare: 07.02.2023

Prezentare succintă:

Asociația Art Media Events Studio invită artistele vizuale, a căror practică include abordări multidisciplinare, să trimită propuneri de lucrări/ intervenții artistice pentru expoziția de grup din cadrul proiectului ”Lockout Stereotypes”, realizat în cooperare cu Asociația 4Culture (București) și Fundația Fiksdal Dans (Oslo).

Temele vizate în cadrul expoziției urmăresc: discriminarea persoanelor / comunităților de etnie romă din România, inclusiv în ceea ce privește oportunitățile de angajare, discriminarea și marginalizarea femeilor rome, stereotipuri și prejudecăți în spațiul românesc față de fetele și femeile de etnie romă.

Eligibility:

Participarea este deschisă tuturor artistelor rezidente în România sau Norvegia, indiferent de vârstă, sex, naționalitate, care lucrează în orice mediu artistic contemporan. Expoziția va fi prezentată la Ploiești și București în primăvara lui 2023, având prevăzută și o versiune digitală adaptată mediului educațional din școlile partenere din Ploiești

  • disponibilitate în perioada martie-mai 2023 pentru participarea la o serie de tururi ghidate ale expoziției și la o dezbatere tematică
  • în cazul artistelor străine este important ca acestea să vorbească fluent limba engleză
  • sunt puternic încurajate candidaturile artistelor care provin din rândul minorităților, cu/sau fără experiență profesională, dar care prezintă un interes în cadrul artistic contemporan

How to apply:

Pentru a participa la selecție, candidatele trebuie să furnizeze următoarele documente:

  • CV (în limba română sau engleză);
  • o scurtă prezentare a conceptului artistic pe care îl propun spre a fi dezvoltat în cadrul proiectului, inclusiv detalii tehnice (dacă este cazul);
  • portofoliu complet / alte materiale relevante aplicației (format A4, PDF, nu mai mult de 10 Mb; lucrări video sau documentație în format AVI, WMV sau QuickTime de până la 500 mb în total). Vă rugăm să furnizați un link pentru descărcare utilizând servicii de transfer gratuite precum Dropbox.com sau Wetransfer.com.

Materialele se trimit la: artmediaeventsstudio@gmail.com până la data de 07.02.2023, ora 23:59.

Funding:

  • Se vor asigura onorarii pentru artiștii selectați în cadrul expoziției.
  • Organizatorii își rezervă dreptul de a opera modificări ale datelor evenimentelor.

More about the project:

Proiectul ”Lockout Stereotypes” abordează problemele de natură discriminatorie în raport cu fetele și femeile rome, care sunt dublu discriminate, pe criterii etnice și de gen. Include practici curatoriale și de producție inovatoare, propune atât activități de educație culturală, cercetare și producție artistică cu rol de empowerment, creștere a gradului de conștientizare publică, încredere și stimă de sine, cât și produse culturale noi (carte ilustrată, obiecte de design creativ), promovând astfel diversitatea și tradițiile culturii rome în rândul comunității și al unui public extins din România și Norvegia.

Expoziția va fi prezentată la Ploiești și București în primăvara lui 2023, având prevăzută și o versiune digitală adaptată mediului educațional din școlile partenere din Ploiești, cu introduceri audio-video explicative .


Producător: Asociația AMES – Art Media Events Studio

Parteneri: Asociația 4Culture, Fundația Fiksdal Dans

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii pe www.ro-cultura.ro.